Chọn chỉ nha khoa cho người lớn

Người lớn Dùng chỉ nha khoa chủ yếu làm sạch giữa hai răng. Bàn chải đánh răng dù tốt đến đâu cũng không thể làm sạch được bộ phận này. Theo thời gian, thức ăn sẽ ngày càng nhiều, lâu dần sẽ gây sâu răng và ngày càng to hơn. Nó đã trở thành một cái hốc.

Người lớn Floss Pick sẽ không mở rộng khoảng cách giữa các răng. Hai răng bình thường độc lập với nhau. Mặc dù hai răng chỉ phụ thuộc vào nhau, vì mỗi răng có một mức độ di chuyển sinh lý, người lớn dùng chỉ nha khoa có thể trôi qua!